Fyzioterapie

Vítejte na mém osobním webu. Vše začalo v 17 letech, když jsem otevřel atlas anatomie člověka „Lidské tělo“ od prof. Abrahamse a Drugy. Kniha způsobila, že se fyzioterapie stala mou budoucí cestou. Pro člověka, který do té doby trávil na hřišti nekonečně dlouhé hodiny v pohybu, to byla vynikající příležitost poznat,  „co se děje pod pokličkou“. Aniž bych věděl, co mě čeká, jsem to zkusil. Podařilo se. Dnes léčím hlavou („někdy i rukama“) poruchu funkce lidského těla. Nejlepší terapií je smích. Bílý plášť ani fonendoskop nemám.

Kvalifikace

2011

Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru fyzioterapeut, registrační číslo 024-0145-8411

2011

Mgr., obor - Fyzioterapie
Univerzita Karlova v Praze

2009

Bc., obor - Fyzioterapie
Univerzita Karlova v Praze

Foto Radim Michalec

Odborná specializace

  • Neurofyziologické mechanismy pohybu
  • Neuropsychologie pohybového chování
  • Noha - funkce a dysfunkce

Curriculum Vitae

 
Bolest nohou. Pokles klenby. Otoky. Křeče. Nadváha. Nevhodná obuv.

Bolest kyčle. Dlouhodobý sed. Dlouhodobý stoj. Nošení těžkých věcí. Běh po tvrdém povrchu. Nevhodná obuv.
 
 
Bolest ramene. Zvýšená pohyblivost. Problém zvednout ruce. Práce s rukama nad hlavou. Zvedání těžkých věcí. Práce s myší a PC.
 
Bolest rukou. Práce s myší a PC. Delší manuální práce. Permanentně sevřená pěst.
 
Bolest lokte. Zvýšená pohyblivost. Práce s myší a PC. Těžká manuální práce. Tenis.
 
Bolest nohou. Pokles klenby. Otoky. Křeče. Nadváha. Nevhodná obuv.

Bolest kyčle. Dlouhodobý sed. Dlouhodobý stoj. Nošení těžkých věcí. Běh po tvrdém povrchu. Nevhodná obuv.
 
 
Bolest hlavy. Práce s myší a PC. Předsun hlavy. Nošení těžkých věcí na rameni. Stres. Permanentní skus. Klimatizace. Slabé / silné brýle.
 
Bolest kolene. Zvýšená pohyblivost. Dlouhodobý sed. Dlouhodobý klek. Běh po tvrdém povrchu. Nadváha. Zvýšená sportovní zátěž.
 
 
Bolest beder. Dlouhodobý sed. Práce s myší a PC. Vyklenuté břicho, prohnutá záda. Nadváha. Klimatizace. Zvedání těžkých věcí. Nevhodná obuv.

Bolest krku. Dlouhodobý sed. Práce s myší a PC. Předsun hlavy. Nošení věcí na jednom rameni. Stres. Klimatizace. Nevhodná obuv. Slabé / silné brýle.

Portfolio služeb

Fyzioterapie


Fyzioterapie je obor zdravotnické činnosti zaměřený na diagnostiku a terapii funkčních poruch pohybového systému. Prostřednictvím pohybu a dalších fyzioterapeutických postupů cíleně ovlivňuje funkce ostatních systémů včetně funkcí psychických. Předmět oboru Fyzioterapie se uplatňuje ve všech subsystémech péče o zdraví - v oblasti podpory a výchovy ke zdraví, v prevenci (primární, sekundární i terciární), v léčebné péči, v rehabilitaci. Fyzioterapie svými specifickými prostředky zasahuje tam, kde pohyb a ostatní fyzické i psychické funkce jsou ohroženy procesem stárnutí, zraněním, nemocí nebo vrozenou vadou. K pohybové diagnostice používá fyzioterapie speciální kineziologické postupy a testy, fyzikální měření ke stanovení rozsahu pohybu v kloubech a stupně svalové síly, k vyhodnocení pohybových vzorů, posturálního a lokomočního chování pacienta, klienta. Diagnostické postupy vedou ke stanovení terapeutického plánu, ergonomickému poradenství. K terapii používá fyzioterapie neinvazivní léčebné prostředky fyzikální povahy. Je to především pohyb a to aktivní i pasivní,  mechanické podněty, gravitace, teplo, chlad, tlakové a vztlakové síly vodního prostředí uplatněné ve speciálních postupech, metodách a konceptech pohybové, manuální a reflexní terapie, ergonomické poradenství. Jako doplňující prostředky využívá fyzioterapie i podněty ostatních fyzikálních médií z arteficiálních zdrojů (jako účinky mechanické, účinky světelné energie, elektrického a magnetického pole).

Zdroj: www.unify-cr.cz/koncepce/koncepce-oboru-fyzioterapie.html


Jako fyzioterapeut působím v


Centrum komplexní péče Roseta

Adresa - Nezamyslova 1712/13a, 120 00 Praha 2 Nusle - mapa

Ordinační doba:

pondělí: 17:00 - 20:00

středa: 16:00 - 19:00

pátek: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:30

Objednání - www.roseta.cz/prakticke-info/objednani


Sparring Partners

Adresa - Radlická 19/1, 150 00 Praha 5 Smíchov - mapa

Ordinační doba:

úterý: 14:30 - 20:00

čtvrtek: 9:00 - 14:30

Objednání - sparring-partners.reservio.com

Služba:  Fyzioterapie → Termín → U koho:  Radim Michalec → Čas

Pohybové poradenství


Pohybového poradenství pro korporátní a individuální klienty. Model přístupu k problému je založen na integraci informací ze čtyř oblastí - evoluční biologie, biomechaniky, neurofyziologie a neuropsychologie pohybu. Poradenství je zaměřeno na tři oblasti - individuální pohyb, pracovní prostředí a sportovní aktivitu. Cílem je koncepčně kauzální řešení bolesti a pohybového omezení.

Více informací na rightmovement.cz

Vzdělávání


Odborné semináře a kurzy v oblasti lidského pohybu a souvisejících oborů – anatomie, kineziologie, rehabilitace, neurofyziologie a neuropsychologie pohybu.

 

 

 
Kurz – Napětí a dotyk

Napětí měkkých tkání zejména svalové tkáně je jedním z hlavních faktorů ovlivňujících pohyb i lidskou psychiku. Pro fyziologický pohyb je důležitá regulace svalového napětí podle potřeb v dané situaci. Dnešní populace vykazuje na jedné straně nárůst konstantního napětí z důvodu pracovního prostředí, nošení břemen…, na straně druhé známky nedostatečného napětí spojeného z hypermobilitou.


Více...

Napětí měkkých tkání zejména svalové tkáně je jedním z hlavních faktorů ovlivňujících pohyb i lidskou psychiku. Pro fyziologický pohyb je důležitá regulace svalového napětí podle potřeb v dané situaci. Dnešní populace vykazuje na jedné straně nárůst konstantního napětí z důvodu pracovního prostředí, nošení břemen…,  na straně druhé známky nedostatečného napětí spojeného z hypermobilitou. Nedostatek či nadbytek napětí měkkých tkání vede k rozvoji dysbalancí spojených s mechanickým a metabolickým přetížením konkrétních tělesných segmentů, kde se po určité době objevuje bolest. Napětí je ovlivňováno vnitřním prostředím, které je vázáno zejména na vrozené faktory a zevním prostředím, které je vázáno na současné populační trendy (pracovní prostředí, oblečení…). Nejvýznamnějším faktorem dnešní doby ovlivňujícím napětí je stres. Jedním z nejpoužívanějších prostředků k ovlivnění napětí je dotyk. Seminář je zaměřen na vysvětlení mechanismů řídících a ovlivňujících svalové napětí - zejména dotyk. Vysvětluje pestrou škálu dotykového působení a jeho využití pro ovlivnění svalového napětí. Seminář je určen pro širokou veřejnost.

Obsah semináře

Řídící mechanismy svalového napětí
Dotyk a jeho použití pro ovlivnění svalového napětí
Diskuse
Kurz – Noha a její ploska

Noha je základem lidské lokomoce. Ploska nohy je primárním místem kontaktu se zemí a místem mnoha vstupů ovlivňujících pohyb dolní končetiny resp. celého těla. Původně všestranná funkce nohy včetně úchopu se během evoluce člověka v rámci přechodu k bipedální lokomoci změnila čistě v posturálně-lokomoční orgán. Dnešní doba je zaměřena především na funkci ruky při minimalizaci pohybu s nošením nevhodné obuvi. Často je u současné populace v oblasti nohy vidět porucha měkké i tvrdé tkáně se zhoršením metabolismu a vznikem bolesti. Dnešní člověk je primárně orientován na psychosociální a estetické faktory. Nelze se divit, že nefunkční a deformovaná noha schovaná v nevhodné společenské obuvi není předmětem zájmu až do doby, kdy se objevuje první bolest. Seminář je zaměřen na vysvětlení funkce nohy (nožní klenby, plosky) a tělesné změny při její poruše. Seminář je určen pro širokou veřejnost.


Více...

Noha je základem lidské lokomoce. Ploska nohy je primárním místem kontaktu se zemí a místem mnoha vstupů ovlivňujících pohyb dolní končetiny resp. celého těla. Původně všestranná funkce nohy včetně úchopu se během evoluce člověka v rámci přechodu k bipedální lokomoci změnila čistě v posturálně-lokomoční orgán. Dnešní doba je zaměřena především na funkci ruky při minimalizaci pohybu s nošením nevhodné obuvi. Často je u současné populace v oblasti nohy vidět porucha měkké i tvrdé tkáně se zhoršením metabolismu a vznikem bolesti. Dnešní člověk je primárně orientován na psychosociální a estetické faktory. Nelze se divit, že nefunkční a deformovaná noha schovaná v nevhodné společenské obuvi není předmětem zájmu až do doby, kdy se objevuje první bolest. Seminář je zaměřen na vysvětlení funkce nohy (nožní klenby, plosky) a tělesné změny při její poruše. Seminář je určen pro širokou veřejnost.

Obsah semináře

Funkce nohy, nožní klenby a plosky
Poruchy funkce nohy a jejich celkový vliv na pohyb
Diskuse
Kurz – Polohová relaxace

Většina lidí je i přes současné možnosti cvičení líná a bývá pro ni problém donutit se k pohybové aktivitě. Důležitými faktory jsou zde únava, stres a vyčerpání z dnešní doby. Ve zkratce řečeno, chybí nám energie. Primární snahou pro každého z nás by proto měla být vnitřní motivace k pohybu a cvičení. Pokud je to problém, existuje zde způsob, jak se „moc nenadřít“ a přesto si pomoci od bolesti, zvýšeného svalového napětí či zkrácení vaziva. Tím řešením je polohová relaxace (PR). PR vyjadřuje kombinaci specifické polohy, využití gravitace a volného dechu k uvolnění tkání pohybového systému (svaly, klouby, vazivo, nervy). Každá poloha je specifická pro danou oblast, kterou chceme relaxovat. Relaxace probíhá na základě polohy, gravitace, váhy těla a výdechové fáze. Při PR je často cítit tah, někdy i mírně nepříjemné pocity. Proto je důležité nastavení polohy, jejího rozsahu, míry prvotního odporu tkáně a způsobu dýchání. K PR není zapotřebí téměř žádných pomůcek a lze využít okolního prostředí. Při úspěšné PR se snižuje bolest či napětí tkání a zvyšuje se rozsah aktivního pohybu.


Více...

Většina lidí je i přes současné možnosti cvičení líná a bývá pro ni problém donutit se k pohybové aktivitě. Důležitými faktory jsou zde únava, stres a vyčerpání z dnešní doby. Ve zkratce řečeno, chybí nám energie. Primární snahou pro každého z nás by proto měla být vnitřní motivace k pohybu a cvičení. Pokud je to problém, existuje zde způsob, jak se „moc nenadřít“ a přesto si pomoci od bolesti,zvýšeného svalového napětí či zkrácení vaziva. Tím řešením je polohová relaxace (PR). PR vyjadřuje kombinaci specifické polohy,využití gravitace a volného dechu k uvolnění tkání pohybového systému (svaly, klouby, vazivo, nervy). Každá poloha je specifická pro danou oblast, kterou chceme relaxovat. Relaxace probíhá na základě polohy, gravitace, váhy těla a výdechové fáze. Při PR je často cítit tah, někdy i mírně nepříjemné pocity. Proto je důležité nastavení polohy, jejího rozsahu, míry prvotního odporu tkáně a způsobu dýchání. K PR není zapotřebí téměř žádných pomůcek a lze využít okolního prostředí. Při úspěšné PR se snižuje bolest či napětí tkání a zvyšuje se rozsah aktivního pohybu.

Obsah semináře

Zásady úspěšné polohové relaxace
Nácvik polohové relaxace na vybrané části horní končetiny
Nácvik polohové relaxace na vybrané části dolní končetiny
Nácvik polohové relaxace na vybrané části trupu
Diskuse

 

Literatura

Kinezilogie kniha
Vyšetření hybných funkcí z pohledu neurofyziologie
Funkce hybného systému
Nové poznatky o mozku
Záhada bolesti
Naboso
Cesty k úspěchu - trvalé hodnoty soustavy Baťa
Úvahy a projevy

Fyzioblog

Fyzioterapie

 

Mnoho lidí u nás neví, co fyzioterapie vlastně znamená. Představují si, že fyzioterapeut je doktor, masér, zdravotní sestra či bratr, šaman, léčitel, nebo ještě lépe spasitel. Díky dlouhé době komunismu panují také deziluze o tom, co fyzioterapie pro medicínu znamená a jakou odměnu za svoji práci fyzioterapeut má. Státní zdravotnictví přisoudilo jednomu z nejdůležitějších a nejprogresivnějších oborů pracovat pokud možno co nejdéle, a hlavně „zdarma“ nebo jak se říká „na pojišťovnu“. Téměř nikdo už pak neví co, a hlavně kolik toho pojišťovny fyzioterapii proplácí. Situaci nepomáhá ani katastrofální legislativa, jež v první řadě omezuje především fyzioterapeuty samé. Podílí se na omezení pravomocí fyzioterapeuta, a vytváří tak propast mezi ním a jeho klientem. I přesto se tento obor svým nevyhnutelným rozvojem dostává výš a výš...

Right Movement logo

 

 

RIGHT MOVEMENT® je unikátní projekt pohybového poradenství. Nabízí poradenské služby v oblastech individuálního pohybu, pracovního prostředí a sportovní aktivity pro individuální a  korporátní klienty. Služby jsou založeny na sběru informací týkajících se pohybu, jejich analýze a návrhu řešení pohybové poruchy. Cílem je koncepčně kauzální přístup v otázce bolesti či omezení pohybu.

Více informací

Kontakt

+420 777 241 784